Stämövningsmaterial

Leder du kör eller sjunger i en sånggrupp och vill ha lyssningsbart anpassat övningsmaterial till sångarna? Kanske gör ni en satsning och håller på att studera in ett större verk?

Jag arbetar i ett program som heter Sibelius och kan i det skapa ljudfiler som lyfter fram en speciell stämma. Variationsmöjligheterna här är oändliga, men det som är populärast är övningsfiler med ganska lugnt tempo där man hör helheten i bakgrunden och har sin egen stämma framhävd. Men det går också att få ljudfiler med de enskilda stämmorna separat. Som sagt - möjligheterna är många och anpassas efter vad ni önskar. Det går naturligtvis att få flera varianter också.

Det är ett ganska tidskrävande arbete, så beställning måste göras i god tid.

Nedan kan du lyssna på hur en övningsfil kan låta!

Tenorstämma Kyrie ur Mozart: Missa brevis KV 49

Pris

Priset är helt beroende på omfattning av det ni vill ha övningsmaterial på och i hur många varianter. Lägsta pris är dock 2.000 kr + moms.

Design och utveckling av: Earcraft AB